Child pages
  • Banku klienti
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iestatījumos norāda uzņēmuma klientus, kas paši ir bankas (piemēram, AS Swedbank, AS Nordea u.c.), ja tādi ir.

Laukā "Klients" ar ctrl+Enter var izvēlēties attiecīgo banku no klientu saraksta.

I

  • No labels