Child pages
  • FiDAViSta
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Importā tiek norādīts fails, kas tiks importēts

Atkārtoti importējot vienu un to pašu failu, tiks veikta atkārtota ieraksta piesaistīšana(atkārtotā ieraksta piesaiste notiks tikai tiem ierakstiem, kuri nebūs slēgti)

FiDAViSta ieraksta slēgšana var notikt divos veidos:

  1. Manuāli, ar roku atzīmējot ierakstam ķeksi "Apstrāde pabeigta"
  2. Automātiski, ja iestatījumā FiDAViSta - Parametri būs norādīts, ka jāgrāmato izveidotie ieraksti (ieraksts tiks slēgts tikai tad, ja tiks izveidots saistītais ieraksts un tas tiks iegrāmatots)
  • No labels