Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Reģistra pielietojums un pieejamība

Šī reģistra uzdevums ir glabāt sevī visu informāciju par uzņēmuma precēm, pakalpojumiem un citiem artikuliem, kas tiek iepirkti vai pārdoti. Tādēļ tas ir pieejams no vairākām vietām sistēmā. Tajā skaitā, taču ne tikai:

 • Reģistrs modulī Realizācija
 • Iestatījums modulī Noliktava
 • Reģistrs modulī Cenu veidošana
 • Reģistrs modulī Klientu pasūtījumi
 • Reģistrs modulī Pasūtījumi
 • Reģistrs modulī POS terminālis

Specifiska reģistra funkcionalitāte

Svītru kodi

Svītru kodus var glabāt divos laukos:

 • primāro - laukā Svītru kods sadaļā Specif.
 • sekundāro - laukā EAN kods sadaļā Specif.
 • EKN kods ir muitas kods intrastat atskaitei.

Artikulu klases

Artikulam var piemist daudz un dažādu īpašību un nozīmes. Daudzas no tām tiek glabātas kā artikulu klases, lai pēc tam šīs klases izmantotu artikulu atlasei atskaitēs, pasūtījumu izveidē un citur. Turklāt lielākajā daļā vietu var veikt atlasi pēc artikulu klašu loģiskajām izteiksmēm, kas ir ļoti elastīgs darbarīks, kad apgūst tā lietošanu.

Visas klases tiek glabātas vienviet - Artikula ieraksta laukā atdalītas ar komatiem. Katrai artikulu klasei ir arī kāds konkrēts tips. Piemēram, klases varētu būt dzeltena, rozā un sarkana, bet to tips būtu krāsa.

Lai klases Artikula ierakstā būtu vieglāk ievadīt, uz Ctrl+Enter klašu laukā tiks atvērts palīglogs, kurā būs iespējams ievadīt klases pa to tipiem nevis no kopējā visu klašu saraksta, kas padara izvēli daudz vieglāku. 
Tas, kādi klašu tipi šeit tiek pieprasīti, tiek noteikts Artikulu grupas ierakstā, taču lielākajai daļai artikulu būs obligāti jāievada pieprasītās klases. Papildu klasifikācijas var ievadīt "Papildu" laukā.

Artikula statusa atskaite

Gan no Artikula ieraksta, gan citviet sistēmā ir pieejama atskaite Artikula statuss, kas parāda būtiskāko informāciju par Artikulu vienkopus.
Atskaitē redzama šāda informācija:

 • Visas artikula klases ar atšifrējumiem un to tipiem un iespēju tās atvērt
 • Visus artikula parametrus ar to tipiem un atšifrējumiem un iespēju tos atvērt
 • Atlikumi pa noliktavām un iespēju atvērt detalizēto atskaiti par artikula izvietojumu pa noliktavām
 • Pasūtāmie artikuli - parasti viens Pasūtāmais artikuls, kas no šejienes arī ir atverams un apskatāms
 • Artikula cenas ar saitēm uz Cenu ierakstiem, kas ļauj ērti nodefinēt klienta specifisku cenu

Artikula meklēšana

Darbība Artikula meklēšana atvērs logu, kas ļaus pēc vairākiem parametriem, piemēram, nosaukuma, koda, klasifikācijām, atrast nepieciešamos artikulus.

Darbības karstā taustiņu kombinācija ir Ctrl+F

Pēc meklēšanas atvērsies atskaite, kurā, klikšķinot uz artikula kodiem, tie tiks atvērti

Darbība pieejama no Artikulu saraksta nevis ieraksta loga

Artikula kustības pārskats

Darbība Artikula kustības pārskats atvērs Artikulu kustības pārskatu par šo artikulu par tekošo gadu detalizētā režīmā.

Darbības karstā taustiņu kombinācija ir Ctrl+Shift+H

Ja nepieciešams atskaites parametrus nedaudz pamainīt (piemēram, samazināt periodu), tad no atskaites rezultāta loga var atvērt tās specifikāciju un nomainīt nepieciešamos parametrus.

Artikula dzēšana

 • Artikulu ieraksti parasti netiek dzēsti, bet gan slēgti. Ieraksta augšpusē ar ķeksi "Slēgts".
 • Artikulu, kurš jau ir izmantots dokumentos dzēst nemaz nevar
 • Ja artikulu dzēš vai slēdz, tad jāatceras sameklēt tam attiecīgo tīmekļa veikala produktu un noslēgt arī to.
 • No labels