Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Intrastat instrukcija

Nepieciešamie dati Intrastat atskaitei

 • Artikulos jābūt norādītiem svariem
 • Artikulos jābūt norādītām izcelsmes valstīm
 • Artikulos jābūt norādītiem EKN kodiem (KN kodiem)
 • Preču saņemšanas dokumenti, kuri nosaka, cik un kāda prece konkrētajā datumā tika saņemta

Nepieciešamie uzstādījumi Intrastat atskaitei 

Modulis >> Finanses >> Iestatījumi >> Nodokļu likumi

Jābūt definētam nodokļu likumam Preces no ES (ES_IMP_G). Intrastat atskaitē parādīsies tie ienākošie rēķini, kam PVN koda Nodokļu likumā ir norādīts Nodokļu kods "G".

Modulis >> Finanses >> Iestatījumi >> PVN kodi

Jābūt uzstādītam Nodokļu likumam pie attiecīgā PVN koda:

Intrastat atskaite (gan 1A, gan 2A)

Modulis >> Noliktava >> Atskaites >> Burti - Intrastat atskaite

Paredzēta galvenokārt datu pārbaudei. Iespējams arī atvērt kā XLS, lai nodotu ekseļa formātā šos datus.

 

 

 

Atskaite vizuāli ir strukturēta tāpat kā csb.gov.lv

Bez KN koda

 

Ja "Preces KN kods" kolonā rādās "- - -" un artikula kods iekavās, tad šim artikulam nav norādīts EKN kods. To nepieciešams norādīt un atskaiti jāpārrēķina.

 • Atskaiti var izdrukāt uz excel, pielabot un nodot csb

Intrastat eksports (1A - Ievedums)

Modulis >> Piegādātāji >> Rutīnas >> Eksporti >> Intrastat ienākošie rēķini

Faila saturs:

 • Pirmā rinda ir par kompāniju

  • "T," - vienmēr priekšā, statisks

  • PVN reģ. Nr. no "Informācija par kompāniju" iestatījuma

  • Reģ. Nr. no "Informācija par kompāniju" iestatījuma

  • Uzņēmuma nosaukums (bez “,” nosaukumā) no Info par kompāniju

 • Pārējās rindas

  • "X,” - ja rēķina rwcnt > 0 vai “N,” ja rwcnt < 0
  • “A,” - vienmēr, statisks
  • curdate DDMMYY formatā

  • VIr.TransDate (ienāk. rēķins) MMYY formatā

  • "CSV01" - vienmēr, statisks

  • Tad iet pa Pasūtījumu un izvada sekojošu informāciju par katru rindu:

   • EAN kods no Artikula ieraksta

   • Pasūtījuma rindas summa bāzes valūtā (artikula cena * daudzums)

   • Lauks Nosūt. nosac. no Pasūtījuma (jābūt 11 vienmēr)

   • 6 - ja Rēķins ir ar tipu Credit/CreditSpecial; 10 - parejos gadījumos

   • Lauka Svars no artikula kartiņas vērtība reizināts ar Pasūtījuma rindas daudzumu

   • Pasūtījuma rindas otrs daudzums, ja eksporta izv. logā "Iekļaut papildu vienību" ir atzīmēts, ja nav, tad paliek tukšs

   • Lauks Valsts no ienāk. rēķina Piegādātāja kartiņas

   • Pasūtījuma lauks Nosūt. veids

   • Lauks Ražotājvalsts no Pasūtījumā rindā esoša Pasūtama artikula

   • Pasūtījuma Nr.

 • No labels