Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Intrastat instrukcija

Nepieciešamie dati Intrastat atskaitei

 • Artikulos jābūt norādītiem svariem
 • Artikulos jābūt norādītām izcelsmes valstīm
 • Artikulos jābūt norādītiem EKN kodiem (KN kodiem)
 • Preču saņemšanas dokumenti, kuri nosaka, cik un kāda prece konkrētajā datumā tika saņemta
 • Jābūt ievadītai pilnai dokumentu ķēdei Pasūtījums>Saņemšana>Ienākošais rēķins

Nepieciešamie uzstādījumi Intrastat atskaitei 

Modulis >> Finanses >> Iestatījumi >> Nodokļu likumi

Jābūt definētam nodokļu likumam Preces no ES (ES_IMP_G). Intrastat atskaitē parādīsies tie ienākošie rēķini, kam PVN koda Nodokļu likumā ir norādīts Nodokļu kods "G".

Modulis >> Finanses >> Iestatījumi >> PVN kodi

Jābūt uzstādītam Nodokļu likumam pie attiecīgā PVN koda:

Intrastat atskaite (gan 1A, gan 2A)

Modulis >> Noliktava >> Atskaites >> Burti - Intrastat atskaite

Paredzēta galvenokārt datu pārbaudei. Iespējams arī atvērt kā XLS, lai nodotu ekseļa formātā šos datus.
Atskaite vizuāli ir strukturēta tāpat kā csb.gov.lv

Bez KN koda

 

Ja "Preces KN kods" kolonā rādās "- - -" un artikula kods iekavās, tad šim artikulam nav norādīts EKN kods. To nepieciešams norādīt un atskaiti jāpārrēķina.

 • Atskaiti var izdrukāt uz excel, pielabot un nodot csb

Intrastat eksports (1A - Ievedums)

Modulis >> Piegādātāji >> Rutīnas >> Eksporti >> Intrastat ienākošie rēķini

Faila saturs:

 • Pirmā rinda ir par kompāniju

  • "T," - vienmēr priekšā, statisks

  • PVN reģ. Nr. no "Informācija par kompāniju" iestatījuma

  • Reģ. Nr. no "Informācija par kompāniju" iestatījuma

  • Uzņēmuma nosaukums (bez “,” nosaukumā) no Info par kompāniju

 • Pārējās rindas

  • "X,” - ja rēķina rwcnt > 0 vai “N,” ja rwcnt < 0
  • “A,” - vienmēr, statisks
  • curdate DDMMYY formatā

  • VIr.TransDate (ienāk. rēķins) MMYY formatā

  • "CSV01" - vienmēr, statisks

  • Tad iet pa Pasūtījumu un izvada sekojošu informāciju par katru rindu:

   • EAN kods no Artikula ieraksta

   • Pasūtījuma rindas summa bāzes valūtā (artikula cena * daudzums)

   • Lauks Nosūt. nosac. no Pasūtījuma (jābūt 11 vienmēr)

   • 6 - ja Rēķins ir ar tipu Credit/CreditSpecial; 10 - parejos gadījumos

   • Lauka Svars no artikula kartiņas vērtība reizināts ar Pasūtījuma rindas daudzumu

   • Pasūtījuma rindas otrs daudzums, ja eksporta izv. logā "Iekļaut papildu vienību" ir atzīmēts, ja nav, tad paliek tukšs

   • Lauks Valsts no ienāk. rēķina Piegādātāja kartiņas

   • Pasūtījuma lauks Nosūt. veids

   • Lauks Ražotājvalsts no Pasūtījumā rindā esoša Pasūtama artikula

   • Pasūtījuma Nr.

Izcelsmes valsts

Artikula izcelsmes valsti var ielikt divās vietās:
1. Ja konkrētajam artikulam +vienmēr+ izcelsmes valsts ir viena un tā pati, tad to liek Artikula kartiņā -Sadaļā Nol. - laukā Info par art izcelsmi.
2. Ja no kāda piegādātāja saņemtais artikuls ir ar citu izcelsmes valsti, tad jātaisa ieraksts šeit:
Pasūtījumu modulis - Reģistri - Pasūtāmie artikuli - Jauns uztaisa konrētajam Piegādātājam + Artikulam ierakstu ar norādītu Ražotājvalsti:
!Screenshot 2020-11-25 at 10.20.02.png|thumbnail!


Ja artikula kartiņā jau ir norādīta Izcelsmes valsts, bet nav ievadīts Pasūtāmais artikuls konrētajam piegādātājam, tad uz Intrastat ies valsts no Artikula kartiņas.
Ja artikula kartiņā jau ir norādīta Izcelsmes valsts, bet ir ievadīts Pasūtāmais artikuls konrētajam piegādātājam, tad uz Intrastat ies valsts no Pasūtāmā artikula ieraksta

 • No labels