Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

JIRA Uzdevumu var izveidot dažādos veidos

Klienta kontā

Klienta pārstāvis, kam jau ir JIRA lietotājs, izveido JIRA Uzdevumu Klienta konta vietnē https://services.burti.lv vai Burti Atbalsta Centrā

 • Lietotāja autorizācija
 • Klientu konts >> Jautājumi >> Nonāksiet vietnē Burti Atbalsta Centrs

 • Burti Atbalsta Centrs >> Izvēlēties atbilstošo tēmu
 • Izveidot uzdevuma kopsavilkumu un aprakstu >> Create
   

Izmantojot atbalsta e-pastu

Klienta pārstāvis apraksta probēmu un nosūta uz e-pastu support@burti.lv, tas automātiski izveidos JIRA uzdevumu; 

Telefoniski

Klienta pārstāvis iesniedz pieprasījumu telefoniski vai mutiski. Šādā gadījumā Izpildītājs izveido JIRA Uzdevumu Klienta pārstāvja vārdā.

Svarīga informācija, veidojot uzdevumus

 1. Lai Izpildītājs varētu pieņemt Uzdevumu, jābūt zināmiem vismaz šādiem Uzdevuma parametriem:

  • Klienta pārstāvja vārds un uzvārds

  • Klienta nosaukums

   • Ja klients apkalpo vairākus uzņēmumus (piemēram, grāmatvedības birojs), nepieciešams specificēt, uz kuru uzņēmumu attiecas konkrētais uzdevums
  • HansaWorld vai Izpildītāja produkta nosaukums

  • Saprotams Uzdevuma apraksts

 2. Ja klienta pārstāvim nav JIRA lietotājs, tas tiks automātiski vai manuāli izveidots, un par to e-pastā tiks informēts konkrētais Klienta pārstāvis
  1. veidojot jaunu JIRA lietotāju, Klientam vai Izpildītājām tas ir jāreģistrē JIRA uzdevumā. Vairāk informācija atrodama šeit
 3. Uzdevums uzskatāms par izveidotu, ja tam ir statuss OPEN (sk. attēlā) un tas ir piešķirts Izpildītāja pārstāvim (attēlā - People involved)
 4. Uzdevumam tiek piekārtots unikāls identifikators, kas tiek izmantots Uzdevuma precīzējumu, statusa, atbildīgo personu, prioritātes un citu parametru pārvaldē, kā arī darba laika novērtējumu, uzskaites un apmaksas nolūkos (attēlā - DESK – 38)

         

JIRA uzdevuma statuss

 1.  Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks nepārsniedz 30min, tiek risināti bez papildu saskaņošanas. JIRA uzdevuma statuss tiek mainīts no OPEN uz IN PROGRESS.
 2. Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks pārsniedz 30min, kopā ar paredzamo laika novērtējumu (citur tekstā Novērtējums) un piedāvāto Izpildes termiņu tiek nosūtīti apstiprināšanai Klienta atbildīgajam pārstāvim. JIRA statuss tiek mainīts uz ESTIMATED
 3. Ja Klients apstiprina novērtējumu (statuss Estimate Accepted - ESTIMATE ACCEPTED), tad darbs pie Uzdevuma tiek sākts Klienta Servisa līmenī paredzētajā laikā vai noteiktajā Izpildes termiņā. 
 4. Uzdevuma izpildes gadījumā tas tiek piešķirts Klienta pārstāvim pārbaudei (statuss User acceptance - USER ACCEPTANCE
 5. Akceptētos un Automātiski akceptētos Uzdevumus, kurus nepieciešams izvietot Sistēmas Darba vidē, Klienta pārstāvis atbilstoši atzīmē (Accept the Solution) un piešķir Izpildītājam (statuss Ready to deploy - READY FOR DEPLOY).
 6. Izpildītājs periodiski izvieto vienu vai vairākus Uzdevumu risinājumus, kurus Klients atzīmējis JIRA, Sistēmas Darba vidē (statuss Deployed - DEPLOYED) un piešķir tos Klienta pārstāvim. 
 7. Ja noteiktajā termiņā nav izteikti konkrēti iebildumi vai jautājumi, tad uzdevums automātiski tiek uzskatīts par akceptētu un aizvērtu (statuss Closed - CLOSED). 
 8. Ja Darba vides pārbaudes laikā tiek atklātas konkrētas nepilnības, tad Klients piefiksē nepilnības ar visu nepieciešamo informāciju un atkārtoti atver uzdevumu (statuss Reopened - REOPENED), piešķirot to Izpildītājam. 

Jauna JIRA lietotāja izveidošana


Katrs jaunais lietotājs jāpiereģistrē atsevišķā JIRA uzdevumā

Klienta kontā

 1.  Klientu konts >> Jautājumi >> Nonāksiet vietnē Burti Atbalsta Centrs >>  Izvēlēties tēmu "Changes in Services" >> Key Users


 2. Uzdevuma kopsavilkumā norādiet, ka nepieciešams jauns JIRA lietotājs
 3. Aprakstā norādiet šādu informāciju par jauno lietotāju:
  1. E-pasta adrese
  2. Vārds Uzvārds
 4. Spiediet Create
 5. Izpildītājs izveidos jaunu lietotāju un nosūtīs visu nepieciešamo pieslēgšanās informāciju lietotājam uz e-pastu

Izmantojot atbalsta e-pastu

 1. Nosūtiet e-pastu uz support@burti.lv
 2. E-pasta virsrakstā norādiet "Jauns JIRA lietotājs"
 3. Tekstā norādiet šādu informāciju par jauno lietotāju:
  1. E-pasta adrese
  2. Vārds Uzvārds
 4. Izpildītājs nomainīs JIRA uzdevuma tipu pēc tā automātiskas izveides
 5. Izpildītājs izveidos jaunu lietotāju un nosūtīs visu nepieciešamo pieslēgšanās informāciju lietotājam uz e-pastu

Telefoniski

 1. Zvaniet uz Burti atbalsta telefona nr. un sniedziet informāciju par jauno lietotāju:
  1. E-pasta adrese
  2. Vārds Uzvārds
 2. Atbalsta speciālists izveidos jaunu JIRA uzdevumu ar visu iesniegto informāciju
 3. Izpildītājs izveidos jaunu lietotāju un nosūtīs visu nepieciešamo pieslēgšanās informāciju lietotājam uz e-pastu
 • No labels