Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uzdevumu var izveidot šādos veidos:

1. Klienta pārstāvis, kam jau ir Burti Atbalsta Centra lietotājs, izveido Uzdevumu Klienta konta vietnē https://services.burti.lv vai Burti Atbalsta Centrā http://support.burti.lv

 • Lietotāja autorizācija
 • Klientu konts >> Jautājumi >> Nonāksiet vietnē Burti Atbalsta Centrs

 • Burti Atbalsta Centrs >> Izvēlēties atbilstošo tēmu
 • Norādiet Uzdevuma kopsavilkumu un aprakstu >> Create
   

2. Ja Klienta pārstāvim nav Burti Atbalsta Centra lietotāja vai pieslēgšanās informācija ir aizmirsta, Uzdevumu var pieteikt, sūtot e-pastu uz support@burti.lv.

3. Klienta pārstāvis iesniedz pieprasījumu telefoniski vai mutiski. Šādā gadījumā Izpildītājs izveido Uzdevumu Klienta pārstāvja vārdā.

 • Lai Izpildītājs varētu pieņemt Uzdevumu, jābūt zināmiem vismaz šādiem Uzdevuma parametriem:

  • Klienta pārstāvja vārds un uzvārds;

  • Klienta nosaukums;

   • Ja klients apkalpo vairākus uzņēmumus (piemēram, grāmatvedības birojs), nepieciešams specificēt, uz kuru uzņēmumu attiecas konkrētais uzdevums.
  • HansaWorld vai Izpildītāja produkta nosaukums;

  • Saprotams Uzdevuma apraksts.

Uzdevums uzskatāms par izveidotu, ja tam ir statuss OPEN (sk. attēlā) un tas ir piešķirts Izpildītāja pārstāvim (attēlā - People involved)

→ Uzdevumam tiek piešķirts unikāls identifikators, kas tiek izmantots Uzdevuma precīzējumu, statusa, atbildīgo personu, prioritātes un citu parametru pārvaldē, kā arī darba laika novērtējumu, uzskaites un apmaksas nolūkos (attēlā - DESK – 38)

         

Uzdevuma statusi

 1.  Uzdevumi, kuru risināšanai nepieciešamais laiks nepārsniedz 30min, tiek risināti bez papildu saskaņošanas. Uzdevuma statuss tiek mainīts no OPEN uz IN PROGRESS.
 2. Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks pārsniedz 30min, kopā ar paredzamo laika novērtējumu (citur tekstā Novērtējums) un piedāvāto Izpildes termiņu tiek nosūtīti apstiprināšanai Klienta atbildīgajam pārstāvim.Uzdevuma statuss tiek mainīts uz ESTIMATED
 3. Ja Klients apstiprina novērtējumu (statuss ESTIMATE ACCEPTED), tad darbs pie Uzdevuma tiek sākts Klienta Servisa līmenī paredzētajā laikā vai Uzdevumā noteiktajā Izpildes termiņā. 
 4. Ja nepieciešama precizējoša informācija vai ja Uzdevums ir izpildīts, tas tiek piešķirts Klienta pārstāvim pārbaudei vai precizēšanai (statuss WAITING FOR CUSTOMER).
 5. Lai sniegtu Izpildītājam atbildi uz Uzdevumu, nepieciešams pievienot komentāru (Add  a comment). Uzdevuma statuss tiek nomainīts uz REOPENED un piešķirts Izpildītājam. Izpildītājs tālāk šo Uzdevumu var novirzīt:
  1. WAITING FOR CUSTOMER. Uzdevums tiek piešķirts Klienta pārstāvim pārbaudei vai informācijas precizēšanai.
  2. READY TO DEPLOY. Statuss informē Klienta pārstāvi, ka Uzdevums tiek izvietots Sistēmas Darba vidē.
  3. INVOICE. Statuss informē, ka Uzdevums ir akceptēts no klienta pārstāvja un tas tiks iekļauts nākamajā rēķinā no Izpildītāja.
 6. Ja līdz rēķina piestādīšanai nav izteikti konkrēti iebildumi vai jautājumi, tad Uzdevums tiek aizvērts. Statuss nomainīts no INVOICE uz CLOSED
 7. Ja Darba vides pārbaudes laikā tiek atklātas konkrētas nepilnības, tad Klients piefiksē tās konkrētajā Uzdevumā kā komentāru (Add a comment), tādā veidā to piešķirot Izpildītājam ar statusu Reopened - REOPENED

   


 • No labels