Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tabulā attēloti apraksti, reģistra nosaukums un vai ir pieejams matricas lauks (nepieciešama tukša rinda starp ierakstu rindām

AprakstsReģistrsMatrica AprakstsReģistrsMatrica
Aktivitāšu klasesActTypeGrVc  MērvienībasUnitVc 
Aktivitāšu tipiActtypevc Aktivitātesactvc ArtikuliNolietojuma metodesinvcDeprModVc 
Artikulu grupasAktivitātesitvcactvc Artikulu klasifikācijasdivc Atskaišu periodiObjekti  
Banku sarakstsArtikuliBankVcinvc Cenas plvcObjektu tipi DepartamentiDepVc Grāmatojumi
Artikulu grupasTRVcitvc Ienākošie rēķini ViVc Klasifikācijas tipiORVcCTypeVc Klientu
kategorijasArtikulu klasifikācijasCCatVcdivc Kontakti (t.sk. Klienti)CUVc Pamatlīdzekļi Kontaktu klasifikācijas 
CClassVcAtskaišu periodi Konti  Koresp. veidi Pasūtāmie artikuliPIVc Mērvienības
Banku sarakstsUnitVcBankVc Nolietojuma metodesDeprModVc ObjektiPersonas  
Objektu tipiCenas plvc  ORVcPiegādes kategorijas Pamatlīdzekļi 
DepartamentiDepVc  Pasūtāmie artikuliPiegādes kompānijasPIVc  
PersonasGrāmatojumiTRVc  Piegādes kategorijasPL grupas  Piegādes
kompānijasIenākošie rēķiniViVc  PL grupaskategorijas  PL
kategorijasKlasifikācijas tipiCTypeVc  RēķiniIVVc 
Klientu kategorijasCCatVc  Samaksas veidiPMBlock 
Kontakti (t.sk. Klienti)CUVc  SaņemšanasPUVc 
Kontaktu klasifikācijasCClassVc  Standarta problēmas  
Konti   Tīmekļa produktu kategorijasWebNGProductCatVc 
Koresp. veidi   Tīmekļa produktiWebNGProductVc