Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tabulā attēloti apraksti, reģistra nosaukums un vai ir pieejams matricas lauks (nepieciešama tukša rinda starp ierakstu rindām

MērvienībasUnitVcAktivitāšu tipiActtypevcNolietojuma metodesDeprModVcAktivitātesactvc ObjektiArtikuliinvcObjektu  Artikulu grupasitvcdivc Atskaišu periodiPasūtāmie artikuliPIVc Banku sarakstsPersonas CenasplvcPiegādes kategorijasDepartamentiPiegādes kompānijas GrāmatojumiPL grupasIenākošie rēķini kategorijasKlasifikācijas tipi
Apraksts Reģistrs Matrica 
AprakstsReģistrsMatrica
Aktivitātesactvc 
Aktivitāšu klasesActTypeGrVc 
Aktivitāšu tipiActtypevc 
Artikuli
invc 
Artikulu grupas
itvc 
Artikulu klasifikācijasdivc 
Atskaišu periodi
  
Banku saraksts
BankVc 
Cenas
plvc 
DepartamentiDepVc 
Grāmatojumi
TRVc 
Ienākošie rēķiniViVc 
Klasifikācijas tipi
CTypeVc 
Klientu kategorijas
CCatVc 
  ORVc Artikulu klasifikācijas
Kontakti (t.sk. Klienti)CUVc 
Kontaktu klasifikācijasCClassVc 
Konti
Pamatlīdzekļi
  
Koresp. veidi  
 
Apraksts
Reģistrs
Matrica
Objekti
BankVc
  
Mērvienības
UnitVc 
Nolietojuma metodes
DeprModVc 
Objektu tipi 
 
 ORVc 
Pamatlīdzekļi
DepVc
  
Pasūtāmie artikuli
PIVc 
Personas
TRVc
  
Piegādes kategorijas  
Piegādes kompānijas
ViVc
  
PL
grupas  
PL kategorijas
CTypeVc
  
RēķiniIVVc 
Klientu kategorijasCCatVc  
Samaksas veidiPMBlock 
Kontakti (t.sk. Klienti)CUVc  
SaņemšanasPUVc 
Kontaktu klasifikācijasCClassVc  
Standarta problēmas  
Konti   
Tīmekļa produktu kategorijasWebNGProductCatVc 
Koresp. veidi
   
Tīmekļa produktiWebNGProductVc