Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

   
AprakstsReģistrsMatrica
AktivitātesactvcActVc Ir
Aktivitāšu klasesActTypeGrVc Nav
Aktivitāšu tipiActtypevcActTypeVc Nav
ArtikuliinvcINVc Ir
Artikulu grupasitvcITVc1 Ir
Artikulu klasifikācijasdivcDIVc Nav
Atskaišu periodi PeriodBlock Nav
Banku sarakstsBankVc Nav
CenasplvcPLVc -
DepartamentiDepVc Nav
GrāmatojumiTRVc Ir
Ienākošie rēķiniViVc Ir
Klasifikācijas tipiCTypeVc Nav
Klientu kategorijasCCatVc Nav
Kontakti (t.sk. Klienti)CUVc Nav
Kontaktu klasifikācijasCClassVc Nav
Konti - Nav
Koresp. veidi CLCorspVc Nav
 
  
AprakstsReģistrsMatrica
Objekti  
MērvienībasUnitVc Ir
Nolietojuma metodesDeprModVcDeprModVc1 Ir
ObjektiObjVcNav
Objektu tipiOtVcNav
 ORVc Ir
Pamatlīdzekļi AT2UnitVc Nav
Pasūtāmie artikuliPIVc -
Personas UserVc Ir
Piegādes kategorijas VgVc Nav
Piegādes kompānijas FreightCompanyVc Nav
PL Pasūtāmo līdzekļu grupas AT2Vc Ir
PL Pasūtāmo līdzekļu kategorijas AC2Block Nav
RēķiniIVVc Ir
Samaksas veidiPMBlock Nav
SaņemšanasPUVc Ir
Standarta problēmas StandProblemVc Nav
Tīmekļa produktu kategorijasWebNGProductCatVc - 
Tīmekļa produkti WebNGProductVc -