Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Karstais taustiņš

Funkcija

Ctrl+EnterIzvēlne "Ievietot speciāli"

Ctrl+O

Kompānijas izvēle

Ctrl+M

Bāzes logs

Ctrl+0

Pārslēgties starp moduļiem

Ctrl+1

Pārslēgties uz moduļa pirmo reģistru

Ctrl+2

Pārslēgties uz moduļa otro reģistru

Ctrl+3

Pārslēgties uz moduļa trešo reģistru

Ctrl+4

Pārslēgties uz moduļa ceturto reģistru

Ctrl+5

Pārslēgties uz moduļa piekto reģistru

Ctrl+6

Pārslēgties uz moduļa sesto reģistru

Ctrl+7

Pārslēgties uz moduļa septīto reģistru

Ctrl+8

Pārslēgties uz moduļa astoto reģistru

Ctrl+R

Pārslēgties uz moduļa atskaišu sarakstu

Ctrl+S

Pārslēgties uz moduļa sagatavošanu sarakstu

Ctrl+D

Pārslēgties uz moduļa dokumentu sarakstu

Ctrl+E

Pārslēgties uz moduļa eksportu sarakstu

Ctrl+FPārslēgties uz moduļa reģistru sarakstu

Ctrl+Shift+I

Pārslēgties uz moduļa importu sarakstu

Ctrl+Shift+R

Pārrēķināt atskaiti

Ctrl+Shift+E

Atvērt atskaites definīcijas logu

Ctrl+N

Jauns ieraksts

Ctrl+K

Kopēt ierakstu

Shift+EnterSaglabāt izmaiņas aktīvajā logā

Esc

Aizvērt aktīvo logu

Page Down

Nākošais ieraksts reģistrā

Page Up

Iepriekšējais ieraksts reģistrā

Ctrl+PDrukāt ierakstu vai atskaiti
Ctrl+TabPārslēgties uz nākamo atvērto logu

F2

Apskatīt aktīvajā laukā ievietoto ierakstu

F3

No ieraksta lauka atvērt atbilstošā reģistra pārskata logu

Ctrl+F9Mainīt interfeisa valodu

...