Child pages
  • Bankas palīga apraksts

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip
titleIevērojami samazināts manuālā darba apjoms
 
Tip
titleIespēja ļoti ātri apstrādāt lielus maksājumu datu apjomus
 
Tip
titleElastīga un lietotājam draudzīga atpazīšanas parametru konfigurēšana
 
Tip
titleGandrīz pilnībā izslēgta datu ievades un lietotāja neuzmanības kļūdu iespējamība
 

Atsauksmes

Zanda Bērziņa, Kamelota, valdes locekle: "Bankas izrakstu ievadīšana ir viens no nepateicīgākajiem darbiem. Tas prasa ievērojamu laika patēriņu, precizitāti un koncentrēšanos. Un pats galvenais, tas nerada nekādu pievienoto vērtību - no tā neiegūst ne uzņēmums, ne klients, ne arī darbinieks. Esmu gandarīta, ka pateicoties Bankas Palīgam varam ievērojami samazināt šim darbam veltīto laika apjomu. Tas, neapšaubāmi, palielina arī mūsu konkurētspēju."

...

grāmatvede: "Izmantojot bankas maksājumu importu, iespējams daudz ātrāk un korektāk ievadīt ienākošos maksājumus. Tā kā, izmantojot šo funkciju, tiek atpazīts konkrētam klientam izrakstīts rēķins, ir samazināta kļūdas iespējamība. Tas pats attiecās uz konkrētā klienta rekvizītu atbilstību. Bankas izrakstu ievade ar Bankas palīgu ir 3 - 4 reizes ātrāka, nekā darot to manuāli."

Cena

Bankas palīga moduļa mēneša abonēšanas cena ir 700LVL  50 EUR + PVN