Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Saeimā pieņemti grozījumi likumā par Pievienotās Vērtības Nodokli (PVN).

Grozījumi paredz, ka no š.g. 1. jūlija PVN pamatlikme tiek samazināta no 22% līdz 21%.

Lai atvieglotu Jūsu un mūsu darbu, šeit varat iepazīties ar mūsu ieteikumiem PVN likmes maiņai HansaWorld sistēmā.

Ja vēlaties uzzināt vēl precīzāk par izmaiņām, kas jāveic Jūsu HansaWorld sistēmā vai Jums nepieciešama diskrētāka palīdzības PVN likmes maiņai, lūdzam savlaicīgi sazināties ar mums:

e-pasts: atbalsts@burti.lv

tālr.: +37167808240