Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Karsto taustiņu kombinācijas

Izmantojot karstos taustiņus iespējams ietaupīt daudz laika, jo īpaši intensīva darba periodos. Zinošs karsto taustiņu lietotājs HansaWorld lietošanā praktiski nemaz neizmanto peli, tā vietā starp moduļiem, reģistriem, atskaitēm, sagatavošanām pārslēdzas ar klaviatūras palīdzību.

Karstais taustiņš

Funkcija

Ctrl+O

Kompānijas izvēle

Ctrl+M

Bāzes logs

Ctrl+0

Pārslēgties starp moduļiem

Ctrl+1

Pārslēgties uz moduļa pirmo reģistru

Ctrl+2

Pārslēgties uz moduļa otro reģistru

Ctrl+3

Pārslēgties uz moduļa trešo reģistru

Ctrl+4

Pārslēgties uz moduļa ceturto reģistru

Ctrl+5

Pārslēgties uz moduļa piekto reģistru

Ctrl+6

Pārslēgties uz moduļa sesto reģistru

Ctrl+7

Pārslēgties uz moduļa septīto reģistru

Ctrl+8

Pārslēgties uz moduļa astoto reģistru

Ctrl+R

Pārslēgties uz moduļa atskaišu sarakstu

Ctrl+S

Pārslēgties uz moduļa sagatavošanu sarakstu

Ctrl+D

Pārslēgties uz moduļa dokumentu sarakstu

Ctrl+E

Pārslēgties uz moduļa eksportu sarakstu

Ctrl+Shift+I

Pārslēgties uz moduļa importu sarakstu

Ctrl+N

Jauns ieraksts

Ctrl+K

Kopēt ierakstu

Esc

Aizvērt aktīvo logu

Ctrl+Shift+R

Pārrēķināt atskaiti

Ctrl+Shift+E

Atvērt atskaites definīcijas logu

Page Down

Nākošais ieraksts reģistrā

Page Up

Iepriekšējais ieraksts reģistrā

F2

Apskatīt aktīvajā laukā ievietoto ierakstu

F3

No ieraksta lauka atvērt atbilstošā reģistra pārskata logu

Note

Šīs ir kombinācijas HansaWorld Windows versijai. Lielākā daļa MacOS X versijas kombināciju ir tādas pašas ar Cmd taustiņu Ctrl vietā

Logu stāvokļa saglabāšanas iespēja

Saglabājot logu stāvokli, tiek saglabāti arī logā atrodamo sarakstu kārtošanas uzstādījumi. Tādējādi iespējams uzstādīt to, lai, piemēram, atverot klientu sarakstu, tas ir uzreiz sakārtots pēc klienta nosaukuma, un uzreiz iespējams pēc tā arī veikt ierakstu meklēšanu.

Note

Log saglabātās pozīcijas tiek saglabātas lokālajā datu bāzē uz lietotāja datora nevis servera

Lietotāja Darba virsma

Lai saglabātu saites uz visiem svarīgākajiem un pielietotākajiem reģistriem, atskaitēm, aprēķinātām atskaitēm u.tml. Tāpat iespējams saglabāt svarīgus failus (piemēram, pašlaik pielietoto Excel atskaišu sagataves) tieši uz HansaWorld Darba virsmas.

Note

Šīs funkcionalitātes izmantošanai lietotājam nepieciešama pastkaste