Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

a) Bilance

b) P/Z aprēķins

c) [+] vai [-] zīmes atskaitēs

 

a) Bilances definēšana

Bilancē tiek rādīti uzņēmuma aktīvi, pasīvi un kapitāls noteiktā laika posmā. Varat izmantot standarta Bilances formu, kas iekļauta programmā HansaWorld, bet varat arī definēt savu bilanci, izdarot nepieciešamos labojumus standarta definīcijā.

...

Lai finanšu atskaitēs varam noteikt, ar kādām zīmēm būtu jāuzrāda Debeta un Kredīta kontu atlikumi Finanšu moduļa atskaitēs, ir iestatījums:
Finanses - Iestatījumi - [+][-] zīmes atskaitēs:

Pēc noklusējuma Ieņēmumu un Pasīvu konti šajās atskaitēs uzrādās ar "-" zīmi un Izdevumu un Aktīva konti ar "+" zīmi.

Ja zīme jāmaina kādā no atskaitēm uz otru, tad šajā iestatījumā pie konkrētās atskaites un konta tipa ieliek ķeksi:

Image Added