Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Izveido Klientu pasūtījumu;
  1. Ja nepieciešams norāda AV vai kādu citu valodu, lai dokumentu drukājot tam būtu atbilstošais nosaukums (avansa rēķins);
  2. Ja nepieciešams, ievieto pirms tam speciāli sagatavotu "atlaides" artikulu, gadījumos, ja avansa rēķins pilnībā nenosedz realizācijas rēķina summu.

  Lai izveidotu artikulu jādodas uz Modulis > Realizācija > Reģistri > Artikuli > Veidot jaunu

  Image Added
  Izvēlamies numuru pēc izvēles; Apraksta laukā norādam informāciju par artikulu (šī informācija būs redzama klientu pasūtījuma ierakstā); nepieciešams izveidot un ievadīt Cenas formulu.
  Lai izveidotu cenas formulu, jāspiež Cmd+Enter(mac) vai Ctrl+Enter(win) laukā Cena formula. Parādīsies izvēles logs jau esošajām formulām. Ja nepieciešams izveidot jaunu, tad jāspiež poga Jauns. 

  Image Added
  Kodā ierakstam koda nosaukumu, Nosaukumā nelielu aprakstu (pēc izvēles), Grupa - var norādīt artikulu grupas uz kurām šī Cenu formula attieksies, No un Līdz - ir iespējams norādīt artikula vērtību No un Līdz, kurā darbosies attiecīgais koeficients, kas norādīts ailē %. Gadījumā, ja šie lauki tiek atstāti tukši, koeficients darbosies visiem artikuliem. 

  "Atlaides" artikuls tiek ievietots Klientu pasūtījumā pēc rindām, uz kurām šis artikuls attiecas.

 2. Priekšapmaksas izveide ar Klientu pasūtījuma numuru - Maksājumā jānorāda Pasūtījuma Nr.
  1. D flipā, kolonnā Pasūt. Nr. ar Ctrl+Enter ievadot pasūtījumu, maksājumā automātiski ievietosies arī klienta nosaukums un summas
  2. Maksājumu iegrāmatojot, priekšapmaksas rēķins tiek apmaksāts. Klientu pasūtījuma statusa atskaitē uzrādīsies priekšapmaksa:

...

  • 3.2 - Rēķini >> Veidot -> Jauns rēķins*
   • Ja nepieciešams viens rēķins vienam vai vairākiem pasūtījumiem, to var veidot modulī Realizācija >> Rēķini >> Veidot -> Jauns rēķins
   • Lai piesaistītu priekšapmaksu šādam rēķinam, ir jāizmanto darbība no zobrata izvēlnes "Piesaistīt priekšapmaksu". Tad atvērsies logs, kurā varēs izvēlēties atiecīgo priekšapmaksas maksājumu, kuru piesaistīt rēķinam


...

  • Ja priekšapmaksa ir par visu rēķina summu, tad rēķins ir apmaksāts - to var redzēt:
   • sarakstā parādās zaļš
   • rēķina statusa atskaitē (Zobrata izvēlne > Rēķina statuss) augšā labājā varēs redzēt, ka atlikusī neapmaksātā summa ir 0,000

*Ja nepieciešams no vairākiem Klientu pasūtījumiem veidot vienu Realizācijas rēķinu, tad jādodas uz Modulis > Klientu pasūtījumi > Rutīnas > Apkalpošana > Veidot apvienoto rēķinu