Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Ērtākai vārdisko lietotāju pārskatīšanai varat izmantot Sistēmas moduļa atskaiti Personu Saraksts, Page Up un Down, kad atvērta Personas kartiņa vai pogas < > Prsonas Personas kartiņas galvenē.