Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Modulī Sistēma un Tehniskie paramatetri paroli var mainīt tikai tie lietotāji, kam ir pieeja šiem reģistriem (piemēram, Superuserim vai Sistēmas administratoram)
  • Ja parādās paziņojums "Nederīga parole", tad pārbaudiet, vai jaunā parole atbilst uzstādītajiem parametriem; modulis . Modulis Sistēma >> Iestatījumi >> Paroles parametri parametri.