Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Navigācijas centrs >> Darbības >> Mainīt paroli

  2. Sistēma >> Personas >> Izvēlēties personu >> Darbības >> Mainīt paroli (ja lietotājam nav Globālā lietotāja)

  3. Tehniskie parametri >> Globālie lietotāji >> Izvēlēties lietotāju >> Darbības >> Mainīt paroli (ja lietotājam ir Globālais lietotājs)

  • Modulī Sistēma un Tehniskie paramatetri paroli var mainīt tikai tie lietotāji, kam ir pieeja šiem reģistriem (piemēram, Superuserim vai Sistēmas administratoram).