Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Priekšapmaksas rēķinam ir jādzēšs daļa vai visa summa no 'īstā rēķina', par kuru tika priekšapmaksāts.

Process ir šāds:

 1. Izveido Klienta Klientu pasūtījumu;
 2. Priekšapmaksas izveide ar Klienta Klientu pasūtījuma numuru - Maksājumā jānorāda Pasūtījuma Nr.
  1. D flipā, kolonnā Pasūt. Nr. ar Ctrl+Enter ievadot pasūtījumu, maksājumā automātiski ievietosies arī klienta nosaukumums un summas
  2. Maksājumu iegrāmatojot, rēķins ir apmaksāts. Klienta Klientu pasūtījuma statusa atskaitē uzrādīsies priekšapmaksa

...

  • No Klienta pasūtījuma
   • Veidot -> Rēķinu.  Izveidosies rēķins tad, ja Klienta Klientu pasūtījuma Nosūt.nos. sadaļā ir ķeksis "Rēķins pirms nosūtīšanas". Ja ķeksis tur nav, tad jāieliek - tas vai viņš ieliekas automātiski ir atkarīgs no iestatījuma. 
   • Pēc tam izveidojas rēķins, kurā automātiski ir piesaistīta priekšapmaksa

...