Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 
Algas - reģistri - Darbinieki - Nodokļu grupa + Teksti - Kods


Norāda pirms tam izveidoto Eksporta izveidotos Nodokļu grupu un Tekstu sadaļā kolonnā Kods -  Eksporta kodu.

2.Atskaite, lai pārbaudītu eksportējamos datus

Datu pārbaudei varam izmantot algu modulis Algas - algas atskaites Atskaites - algu Algu aprēķini:

Kur:

Periods - norāda vajadzīgo periodu;

Atskaites formula - norāda speciāli izveidotu izveidoto atskaites formulu;

Pārējos laukus var neaizpildīt.

...

Algu modulis - Rutīnas - Eksports - Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN):

Image Removed

 

Kur:

Periods - norāda nepieciešamo periodu;

...