Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1.Nepieciešamie iestatījumi

Personāls - Iestatījumi - Teksta rindu tipi

 Image Added

Kur:

Kods - EDS tabulas lauku kods;

Tips - EDS tabulas lauku koda atšifrējums;

Grupas - Darba veida grupa no Perosnāls - Iestatījumi - Teksta rindu tipu grupas.


Personāls - Iestatījumi - Nodokļu grupas

Image Added

 

Image Added

 

Kur:

 

Kods - nodokļu grupas kods;

 

Nosaukums - nodokļu grupas nosaukums.

Katrai nodokļu grupai norāda atbilstošu Eksporta kodu (izmantot identiskus kodus kā ir attēlos DI; DP; DN).

 
Algas- Iestatījumi- Algu parametri - Citi parametri - Darba veida grupa

Image Added

Norāda pirms tam izveidoto darba veida grupu.

 
Algas - reģistri - Darbinieki - Nodokļu grupa + Teksti - Kods

Image Added

Norāda pirms tam izveidoto Eksporta kodu.

2.Atskaite, lai pārbaudītu eksportējamos datus

Datu pārbaudei varam izmantot algu modulis - algas atskaites - algu aprēķini:

...

Atskaites formulas parametri:

...

Kolonnā kods - eksporta rindu secība;

Kolonnā Formula - eksportējamās summas operāciju tips;

Kolonnā Komentārs - eksporta kolonnas nosaukums.

3.Eksports uz EDS

Algu modulis - Rutīnas - Eksports - Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN):

 

Image Added

Kur:

Periods - norāda nepieciešamo periodu;

Formulas kods - norāda speciāli izveidotu atskaites formulu;

Izpildītājs - norāda izpildītāju;lauks aizpildās automātiski ar tās personas vārdu, kas ir pieslēgusies sistēmai un veic eksportu, bet to var arī mainīt;

Vadītājs - lauks aizpildās automātiski no Sistēma - Iestatījumi - Informācija par kompāniju - Vadītājs, bet to var arī mainīt;

Pārējos laukus var neaizpildīt;

Image Removed

Kur formulas parametri:

Kad nospiež OK, lai eksportētu, atveras logs:

Image Added

Kur:

Norāda nosaukumu ar latīņu alfabēta burtiem, bez garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm;

Spiež Save