Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sekmīgi pārejai uz jauno sistēmu, pirms datu pārnešanas jāpārliecinās vai esošajā HWE versijā (Produkcijas vidē) visām personām, kas nav lietotāji, Lietotāja tips ir Laika uzskaite un ja tā nav, tas jānomaina. To var izdarīt Sistēmas moduļa Personu reģistrā.

Ieteicams to darīt brīdī, kad ar sistēmu nenotiek aktīvs darbs, taču ja tādas iespējas nav - to var darīt arī darba laikā. Lietotāju tipa izmaiņas netraucēs pārējiem veikt ikdienas darbus.

Gadījumā, ja nekorekti dati jau importēti jaunajā produktā, tad šo darbību nepieciešams veikt jaunajā produktā.

...