Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Align

Gadījumā, ja maksājuma uzdevuma kopsumma pārsniedz 10000 naudas vienību, Nordea interneta bankas programmatūra neļaus importēt maksājuma uzdevumus bez ārējā maksājuma koda.

Importējot šādus failus lietotājs saņems paziņojumu: "Imports atteikts".

 

Lai šāda informācija tiktu iekļauta BankasPalīga izveidotajā maksājumu izdevumu importa failā, Bankas palīga parametru iestatījuma (atrodas Modulis>>Bankas Palīgs>>Iestatījumi) Maksājumu uzdevumu sadaļā jāatzīmē “Maksājuma uzdevumu eksports” >> “MK Kodu"

Pēc šo iestatījumu veikšanas Maksājuma koda vietā eksportēsies komentāra lauka saturs, kuram šajā gadījumā (vismaz uz eksporta brīdi) jāatbilst ārējā maksājuma kodam.

 

Edgars Dzenis - es pareizi sapratu?