Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jauniem Darbinieku līgumiem dienas rēķinās, ņemot vērā Darbinieka līguma sākuma datumu, datumu uz kuru aprēķina, pieņemot, ka par 365 kalendārajām dienām pienākas 20 darba dienas atvaļinājums.
To nosaka Algas - iestatījumi - Algu parametri - Atvalinājuma dienu skaits periodā un Periods (dienās)

...