Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1.  Uzdevumi, kuru risināšanai nepieciešamais laiks nepārsniedz 30min, tiek risināti bez papildu saskaņošanas. Uzdevuma statuss tiek mainīts no 
  Status
  colourBlue
  titleOpen
   uz 
  Status
  colourYellow
  titleIn Progress
  .

 2. Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks pārsniedz 30min, kopā ar paredzamo laika novērtējumu (citur tekstā Novērtējums) un piedāvāto Izpildes termiņu tiek nosūtīti apstiprināšanai Klienta atbildīgajam pārstāvim.Uzdevuma statuss tiek mainīts uz 
  Status
  colourYellow
  titleEstimated
 3. Ja Klients apstiprina novērtējumu (statussEstimate Accepted - 
  Status
  colourYellow
  titleEstimate Accepted
  ), tad darbs pie Uzdevuma tiek sākts Klienta Servisa līmenī paredzētajā laikā vai Uzdevumā noteiktajā Izpildes termiņā. 
 4. Ja nepieciešama precizējoša informācija vai ja Uzdevums ir izpildīts, tas tiek piešķirts Klienta pārstāvim pārbaudei vai precizēšanai (statussWaiting for Customer - 
  Status
  colourYellow
  titleWaiting for Customer
  ).
 5. Lai sniegtu Izpildītājam atbildi uz Uzdevumu, nepieciešams pievienot komentāru (Add  a comment). Uzdevuma statuss tiek nomainīts uz 
  Status
  colourYellow
  titlereOpened
   un piešķirts Izpildītājam. Izpildītājs tālāk šo Uzdevumu var novirzīt:
  1. Status
   colourYellow
   titleWaiting for Customer
    (Waiting for Customer). Uzdevums tiek piešķirts Klienta pārstāvim pārbaudei vai informācijas precizēšanai.
  2. Status
   colourYellow
   titleReady to Deploy
    (Ready to Deploy). Statuss informē Klienta pārstāvi, ka Uzdevums tiek izvietots Sistēmas Darba vidē.
  3. Status
   colourGreen
   titleInvoice
   . Statuss informē, ka Uzdevums ir akceptēts no klienta pārstāvja un tas tiks iekļauts nākamajā rēķinā no Izpildītāja.
 6. Ja līdz rēķina piestādīšanai nav izteikti konkrēti iebildumi vai jautājumi, tad Uzdevums tiek aizvērts. Statuss nomainīts no
  Status
  colourGreen
  titleInvoice
   uz
   
  Status
  colourGreen
  titleClosed
 7. Ja Darba vides pārbaudes laikā tiek atklātas konkrētas nepilnības, tad Klients piefiksē tās konkrētajā Uzdevumā kā komentāru (Add a comment), tādā veidā to piešķirot Izpildītājam ar statusu Reopened - 
  Status
  colourYellow
  titlereOpened