Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

JIRA Uzdevumu var izveidot šādos veidos:

1. Klienta pārstāvis, kam jau ir JIRA Burti Atbalsta Centra lietotājs, izveido JIRA Uzdevumu Klienta konta vietnē https://services.burti.lv vai Burti Atbalsta Centrā http://support.burti.lv

...

 • Burti Atbalsta Centrs >> Izvēlēties atbilstošo tēmu
 • Izveidot uzdevuma Norādiet Uzdevuma kopsavilkumu un aprakstu >> Create
   

2. Ja Klienta pārstāvim nav JIRA lietotāja, tas tiks izveidots manuāli, par to paziņojot uz Klienta pārstāvja Burti Atbalsta Centra lietotāja vai pieslēgšanās informācija aizmirsta, Uzdevumu var pieteikt sūtot e-pastu uz support@burti.lv.

3. Klienta pārstāvis iesniedz pieprasījumu telefoniski vai mutiski. Šādā gadījumā Izpildītājs izveido JIRA Uzdevumu Klienta pārstāvja vārdā.

...

Uzdevums uzskatāms par izveidotu, ja tam ir statuss

Status
colourBlue
titleOpen
 (sk. attēlā) un tas ir piešķirts Izpildītāja pārstāvim (attēlā - People involved)

→ Uzdevumam tiek piekārtots piešķirts unikāls identifikators, kas tiek izmantots Uzdevuma precīzējumu, statusa, atbildīgo personu, prioritātes un citu parametru pārvaldē, kā arī darba laika novērtējumu, uzskaites un apmaksas nolūkos (attēlā - DESK – 38)

         

JIRA uzdevuma statussUzdevuma statusi

 1.  Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks nepārsniedz 30min, tiek risināti bez papildu saskaņošanas. JIRA uzdevuma Uzdevuma statuss tiek mainīts no 
  Status
  colourBlue
  titleOpen
   uz 
  Status
  colourYellow
  titleIn Progress
  .

 2. Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks pārsniedz 30min, kopā ar paredzamo laika novērtējumu (citur tekstā Novērtējums) un piedāvāto Izpildes termiņu tiek nosūtīti apstiprināšanai Klienta atbildīgajam pārstāvim. JIRA Uzdevuma statuss tiek mainīts uz 
  Status
  colourYellow
  titleEstimated
 3. Ja Klients apstiprina novērtējumu (statuss Estimate Accepted - 
  Status
  colourYellow
  titleEstimate Accepted
  ), tad darbs pie Uzdevuma tiek sākts Klienta Servisa līmenī paredzētajā laikā vai Uzdevumā noteiktajā Izpildes termiņā. 
 4. Ja nepieciešama precizējoša informācija vai ja uzdevums ir izpildīts, tas tiek piešķirts Klienta pārstāvim pārbaudei vai precizēšanai (statuss Waiting for Customer - 
  Status
  colourYellow
  titleWaiting for Customer
  ).Automātiski akceptētos Uzdevumus, kurus nepieciešams izvietot Sistēmas Darba vidē, Klienta pārstāvis atbilstoši atzīmē (Accept the Solution) 
 5. un piešķir Izpildītājam (statuss Ready to deploy -Lai informētu Izpildītāju par Uzdevuma rezultātu, nepieciešams pievienot komentāru (Add  a comment). Uzdevuma statuss tiek mainīts uz 
  Status
  colourYellow
  titlereOpened
   un piešķirts Izpildītājam. Izpildītājs šo Uzdevumu var novirzīt:
  1. Status
   colourYellow
   titleWaiting for Customer
    (Waiting for Customer).  
  2. Status
   colour
  Green
  1. Yellow
   title
  Invoice).Izpildītājs periodiski izvieto vienu vai vairākus Uzdevumu risinājumus, kurus Klients atzīmējis JIRA, Sistēmas Darba vidē (statuss Deployed - ) un piešķir tos Klienta pārstāvim. 
  1. Ready to Deploy
    (Ready to Deploy). Statuss informē Klienta pārstāvi, ka Uzdevums tiek izvietots Sistēmas Darba vidē, piemēram, programmēšanas gadījumos.
  2. Status
   colourGreen
   title
  Deployed
  1. Invoice
    . Statuss informē, ka Uzdevums ir akceptēts no klienta pārstāvja un tas tiks iekļauts nākamajā rēķinā no Izpildītāja.
 6. Ja noteiktajā termiņā nav izteikti konkrēti iebildumi vai jautājumi, tad uzdevums automātiski tiek uzskatīts par akceptētu un iekļauts nākamā rēķinā (statuss Invoice - 
  Status
  colourGreen
  titleInvoice
  ). 
 7. Ja Darba vides pārbaudes laikā tiek atklātas konkrētas nepilnības, tad Klients piefiksē nepilnības konkrētajā uzdevumā kā komentāru (Add a comment), tādā veidā to piešķirot Izpildītājam ar status Reopened - 
  Status
  colourYellow
  titlereOpened
  ).