Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Tehniskie parametri - Iestatījumi - Koplietojamie reģistri - Likme - jābūt aizpildītām kolonnām Kompānijām un Kompānijā (iesakam nemainīt bez konsultanta ieteikumiem);
  2. Algas - Iestatījumi - Konstantes - izmantojam tikai tādām konstantēm, kuras ir bez decimāldaļām;
  3. Algas - Iestatījumi - Likmes - izveidojam jaunu likmi UZN, kurā norādām 1.rindā kolonnā +Summa nepieciešamo summu ar decimāldaļu "0.36"
  4. Algas - iestatījumi - Nodokļu atskaites - ALGA - jāizmaina UZNRISK formula uz:
    ROUND(TAX(UZN;#D1;1;#TAXGROUP);2) 
  5. Pēc izmaiņām pārbaudīt UZNRISK aprēķina pareizību;