Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Izveido Klientu pasūtījumu;
  1. Ja nepieciešams norāda AV vai kādu citu valodu, lai dokumentu drukājot tam būtu atbilstošais nosaukum nosaukums (avansa rēķins)
 2. Priekšapmaksas izveide ar Klientu pasūtījuma numuru - Maksājumā jānorāda Pasūtījuma Nr.
  1. D flipā, kolonnā Pasūt. Nr. ar Ctrl+Enter ievadot pasūtījumu, maksājumā automātiski ievietosies arī klienta nosaukums un summas
  2. Maksājumu iegrāmatojot, priekšapmaksas rēķins tiek apmaksāts. Klientu pasūtījuma statusa atskaitē uzrādīsies priekšapmaksa:

...