Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lai mainītu bilances definīciju, no bāzes loga izvēlieties Iestatījumi un sarakstā divreiz noklikšķiniet uz Atskaišu parametri. Pēc tam loga Atskaišu parametri kreisās puses sarakstā iezīmējiet Bilance un noklikšķiniet uz pogas [Definīcija]. Tiks atvērts logs ‘Bilance: Pārskats’.
Image RemovedImage Added
Logā parādīta pašreizējā bilances definīcija pa rindām. Rindām ir numuri 10, 50 20 utt., lai atstātu skaitļus jaunu rindu ievietošanai.

Divreiz noklikšķiniet uz rindas “080: 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs”.“20 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas”.

Tiks atvērts logs ‘Bilance: Pārskats’, kurā redzama attiecīgā definīcijas rinda.

Numurs norāda bilances rindu, bet teksts “080: 3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs”“020     Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas”, attēlojot uz ekrāna vai izdrukājot, tiks rādīts kā kontu grupas virsraksts. Image RemovedImage Added

Laukā Konti ievadiet kontu sērijas numurus. Šeit tiek izmantota alfabēta secība. Tas nozīmē, ka ievadītais intervāls “1230:1299” (augšējā piemērā) šajā atskaitē ietvers visus kontus, kuru numuri sākas ar ciparu ‘0’var evadīt gan kontu intervālu, gan saskaitīt vai atņemt to vērtības.

No četrām piedāvātajām tipa iespējām jāizvēlas Konti, lai norādītu, ka katrs intervāla konts tiks parādīts atsevišķi. Pēdējā rindā tiks parādīta visas kontu grupas kopsumma.

...

* *Peļņas uz zaudējumu atskaiti definē sekojoši:Finanses - Iestatījumi - Atskaišu definēšana - Peļņa vai zaudējumi -Definīcija: Image Removed

Image Added

Rindas definē tāpat kā Bilances definīcijā, atzīmējot Konta tips - Ieņēmumi vai izdevumi.


c) Zīmes atskaitēs.

Lai finanšu atskaitēs varam noteikt, ar kādām zīmēm būtu jāuzrāda Debeta un Kredīta kontu atlikumi Finanšu moduļa atskaitēs, ir iestatījums:
Finanses - Iestatījumi - [+][-] zīmes atskaitēs: