Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ievadot konta rindiņā automātiskā grāmatojuma kodu, tiks pārrēķināta iepriekšējā Summa un piedāvāts jauns Aprēķinātais PVN

Image RemovedImage Added

Lai apstrādātu jauno informāciju laukā PVN (augšā, kreisajā pusē) nepieciešams ievadīt jauno lauka Aprēķinātais PVN summu, kas redzams loga apakšējā labajā stūrī

Image RemovedImage RemovedImage AddedImage Added

Ievadot jauno PVN radies atlikums, kas pagaidām netiek uzrādīts. Lai pievienotu atlikušo naudas summu ienākošajiem rēķiniem iespējami divi varianti:

...

Automātisko grāmatojumu iespējams piesaistīt arī kontam (Modulis Finanses - Konti).

 

// Iepriekšējais ieraksts

Finanses - Iestatījumi - Autogrāmatojumi:

Image Removed
Finanses - Konti - vajadzīgā Kontu kartiņā var piesaisatīt autogrāmatojumu:

Image Removed

Kontu ar autogrāmatojumu izmantošana, piemēram, Avansu norēķina rindās:
pirmajā rindā ievada kontu 7651 un kopējo summu - Enter (izlec autogrāmatojums, uz kuru nospiežot vēlreiz - Enter - autogrāmatojums tiek pielietots) un izveidojas nepieciešamās summas kontos:

Image Removed