Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Apraksts par eksportu eksporta izmaiņām no Standard ERP by HansaWorld vai Standard Books uz EDS no 01.01.2021

 1. Mainās eksporta faila formāts.
  Nepieciešams uzlikt izmaiņas, kuras pieejamas no versijas 8.5 2020-03-24 būvējums ar būvējumu 1255 no 22.12.2020 un jaunākās - būvējuma . Būvējuma datums ir redzams atskaitē:
  Modulis Datu bāzes apkalpošana - Atskaites - Būvējuma atskaite - palaižot šo atskaiti ar ķeksi 'Iekļaut būvējuma datumu un laiku'.
  Ja Jūsu versijā šāda atskaite nav pieejama vai būvējuma datums ir vecāks par 22.12.2020, lūdzu, sazināties ar Burti, rakstot uz support@burti.lv

 2. Pārejas perioda deklarācija par 2020. gada decembri.
  Pārejas perioda deklarācija ir jāiesniedz tiem, kuri līdz šim Iedzīvotāju ienākumu nodokli deklarē ar mēneša nobīdi, salīdzinot ar pārskata periodu.
  Algas - Rutīnas - Eksporti - Darba devēja ziņojums:

  Formāts - ielieciet atzīmējiet 'Līdz 31.12.2020'
  un
  Formulas kods - izvēlieties 'DDZ - ' (formulu, kura ir spēkā no 01.01.2017 līdz 31.12.2020 ar IIN par iepriekšējo mēnesi:)

  un
  Formula pārejas periodam kods  - ievietojiet kodu 'DDZ_PAR' (formulu, kura ir pārejas perioda IIN deklarēšanai par decembri Darba devēja ziņojuma tabulā Nr.4. Šo formulu varat izveidot, nokopējiet nokopējot esošo DDZ formulu un izmainiet, ievietojot tajā  ievietojot tikai IIN operāciju tipu par tekošo mēnesi:. Skatīt zemāk)

  Nospiediet OK - un saglabājiet failu kā ierasts :
  nosaukums.xml


 3. Darba devēja ziņojuma deklarācija par periodu no 01.01.2021
  Algas - Rutīnas - Eksporti - Darba devēja ziņojums:

  Formāts - pēc noklusējuma būs atzīmēts 'Pēc 01.01.2021'
  un
  Formulas kods - ielieciet izvēlieties jaunu eksporta formulu 'DDZ_2021, kuru ' (formulu varat izveidot, nokopējot esošo formulu DDZ, izmainot tās kodu uz DDZ_2021 un IIN rindas kodu uz tekošā mēneš IIN operāciju tipu IENNOD:)

  Nospiediet OK - un saglabājiet failu kā ierasts :
  nosaukums.xml