Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Pieeja Burti atbalsts
Ja vēlaties, lai mēs varētu apskatīti jūsu datus un veikt izmaiņas sistēmas iestatījumos, mums nepieciešama pieeja jūsu sistēmai jūsu definētajā apjomā.

...

 1. Atveriet Sistēma > Reģistrs > Personas
 2. Izveidojiet jaunu ierakstu vai ērtības labad atrodiet citu lietotāju, kam ir līdzīgi pieejas līmeņi u.c. parametri, kā nepieciešams Burti lietotājam, un nokopējiet to
 3. Personas koda laukā ievadiet BURTI, Personas vārda laukā ievadiet Burti konsultantsatbalsts (ENG: Burti support), StandardID laukā ievadiet support@burti.lv
 4. Izvēlieties vienu vai vairākas pieejas grupas no tām, kas jau ir nodefinētas sistēmā, piemēram, ADMIN
 5. Izvēlieties Lietotāja tipu atbilstoši tam, kādas ir pieejamās lietotāju licences:
  1. Ja jums ir vismaz viena vienlaicīgā lietotāja licences, izvēlieties Vienlaicīgais, jo tādā veidā Burti pieeja neradīs papildu izmaksas
  2. Ja jums vienlaicīgo lietotāju nav, tad varat tādu iegādāties un izmantot arī citiem lietotājiem vai arī nodrošināt Vārdisko lietotāju

...

 1. Atveriet Tehniskie parametri > Reģistrs > Globālie lietotāji
 2. Izveidojiet jaunu ierakstu vai ērtības labad atrodiet citu lietotāju, kam ir līdzīgi pieejas līmeņi u.c. parametri, kā nepieciešams Burti lietotājam, un nokopējiet to
 3. Paraksts laukā ievadiet BURTI, Vārda laukā ievadiet Burti konsultantsatbalsts (ENG: Burti support), StandardID laukā ievadiet support@burti.lv
 4. Izvēlieties vienu vai vairākas pieejas grupas no tām, kas jau ir nodefinētas sistēmā, piemēram, ADMIN
 5. Izvēlieties Lietotāja tipu atbilstoši tam, kādas ir pieejamās lietotāju licences:
  1. Ja jums ir vismaz viena vienlaicīgā lietotāja licences, izvēlieties Vienlaicīgais, jo tādā veidā Burti pieeja neradīs papildu izmaksas
  2. Ja jums vienlaicīgo lietotāju nav, tad varat tādu iegādāties un izmantot arī citiem lietotājiem vai arī nodrošināt Vārdisko lietotāju
 6. Sadaļā Kompānijas izvēlaties, kurām kompānijām un ar kādu pieejas līmeni šim lietotājam būs pieeja

...

Page properties
hiddentrue


Related issues