Child pages
  • Burti salīdzināšanas aktu izsūtīšanas automatizācijas risinājums

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
CSS Stylesheet
#com-atlassian-confluence .wiki-content td {
border: none;
}

Salīdzināšanas akti

Align
alignjustified
Viens no laikietilpīgākajiem grāmatvežu darbiem, sākoties jaunajam gadam, ir salīdzināšanas aktu sagatavošana un izsūtīšana. Perfektai lietu kārtībai salīdzināšanas aktus vēlams nosūtīt ne tikai gada beigās, bet arī gada vidū vai pat biežāk. Taču tā kā tas ir tik darbietilpīgs process un pie liela klientu apjoma tas var aizņemt pat vairākas dienas, tas parasti tiek darīts tikai likumā noteiktajā kārtībā - vienu reizi gadā.
Lai padarītu šo procesu iespējami vienkāršu, esam izstrādājuši papildinājumu standarta HansaWorld Enterprise funkcionalitātei, kas ļauj pilnībā automatizēt salīdzināšanas aktu izsūtīšanu.
Izmantojot Burti salīdzināšanas akta izsūtīšanas automatizācijas risinājumu, jūs varēsiet izsūtīt šos dokumentus visiem saviem klientiem 2 minūšu laikā.

 

 

Salīdzināšanas aktu izsūtīšanas automatizācija

 

 

Align
alignjustified
Burti risinājums ietver modificētu standarta apkalpošanu, kas ļauj ģenerēt salīdzināšanas aktus par noteiktu periodu uz konkrētu datumu. Aktu var nosūtīt arī atsevišķiem klientiem, klientu kategorijām vai grupām, piemēram, gada vidū nosūtīt aktu tikai lielajiem klientiem.
Lai izvairītos no lieku e-pastu izsūtīšanas, iespējams izvēlēties iespēju sūtīt dokumentu tikai tiem klientiem, ar kuriem uzņēmumam ir darījumi.
Atzīmējot automātisko akta nosūtīšanu, e-pasts tiks ne tikai sagatavots, bet arī nosūtīts.

 


Align
alignjustified
Definējams pavadvēstules teksts: Risinājuma lietotājs var vienkārši definēt standarta tekstu kurš tiks izmantots pavadvēstules virsrakstā un tekstā. Tādējādi automātiski izveidotais e-pasts jau saturēs visu nepieciešamo informāciju.
Detalizēta salīdzināšanas akta nosūtīšanas iespēja: Atkarībā no klientu vēlmēm un uzņēmuma apsvērumiem, lietotājs var izvēlēties starp kopsavilkuma salīdzināšanas akta izsūtīšanu vai detalizēta salīdzināšanas akta izsūtīšanu.
Detalizēts salīdzināšanas akts ietver visus darījumus ar klientu. Tā, piemēram, detalizēto salīdzināšanas aktu var nosūtīt individuāliem klientiem, kuriem norēķinu beigu saldo atšķiras no jūsu uzskaites sistēmā reģistrētā.

 


 

Info

Sensum Solutions pašlaik strādā arī pie iespējas salīdzināšanas akta parakstīšanai izmantot arī drošo e-parakstu

Tip
titleJūsu ieguvumi
  • Ievērojams laika ietaupījums pateicoties pilnīgai aktu nosūtīšanas automatizācija
  • Iespēja nosūtīt aktu noteiktām klientu grupām, piemēram, lielajiem klientiem gada vidū
  • Iespēja nosūtīt detalizētus aktus, tā vienkārši atrisinot situācijas, kad klienta dati nesakrīt ar jūsu informāciju

Nepieciešamās HWE komponentes

Align
alignjustified
Lai pilnvērtīgi izmantotu Burti salīdzināšanas aktu nosūtīšanas automatizācijas risinājumu jums jābūt arī HAL licencei, kuru var izmantot arī ar citām Burti izstrādēm, piemēram Bankas palīgu un Pasta servera licencei, kuru var izmantot arī citiem mērķiem, piemēram, Burti automātiskai debitoru parādu piedziņai vai dokumentu izsūtīšanai e-pastā tieši no sistēmas.

Cena

Burti salīdzināšanas aktu izsūtīšanas automatizācijas risinājuma cena ir 90 LVL + PVN, neiekļaujot apmācību un uzstādīšanu