Child pages
  • Burti salīdzināšanas aktu izsūtīšanas automatizācijas risinājums

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Align
alignjustified
Definējams pavadvēstules teksts: Risinājuma lietotājs var vienkārši definēt standarta tekstu kurš tiks izmantots pavadvēstules virsrakstā un tekstā. Tādējādi automātiski izveidotais e-pasts jau saturēs visu nepieciešamo informāciju.
Detalizēta salīdzināšanas akta nosūtīšanas iespēja: Atkarībā no klientu vēlmēm un uzņēmuma apsvērumiem, lietotājs var izvēlēties starp kopsavilkuma salīdzināšanas akta izsūtīšanu vai detalizēta salīdzināšanas akta izsūtīšanu.
Detalizēts salīdzināšanas akts ietver visus darījumus ar klientu. Tā, piemēram, detalizēto salīdzināšanas aktu var nosūtīt individuāliem klientiem, kuriem norēķinu beigu saldo atšķiras no jūsu uzskaites sistēmā reģistrētā.

 

 

...

 

 

Tip
titleJūsu ieguvumi
  • Ievērojams laika ietaupījums pateicoties pilnīgai aktu nosūtīšanas automatizācija
  • Iespēja nosūtīt aktu noteiktām klientu grupām, piemēram, lielajiem klientiem gada vidū
  • Iespēja nosūtīt detalizētus aktus, tā vienkārši atrisinot situācijas, kad klienta dati nesakrīt ar jūsu informāciju

...

Align
alignjustified
Lai pilnvērtīgi izmantotu Burti salīdzināšanas aktu nosūtīšanas automatizācijas risinājumu jums jābūt arī HAL licencei, ir nepieciešama HAL licence (kuru var izmantot arī ar citām Burti izstrādēm, piemēram Bankas palīgupalīga risinājumam) un Pasta servera licencei, licence (kuru var izmantot arī citiem mērķiem, piemēram, Burti automātiskai debitoru parādu piedziņai vai dokumentu izsūtīšanai e-pastā tieši no sistēmas).

Cena

Burti salīdzināšanas aktu izsūtīšanas automatizācijas risinājuma cena ir 90 LVL abonēšanas maksa ir 8 EUR + PVN, neiekļaujot apmācību un uzstādīšanu.