Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

#D2 – perioda beigu datums;

#D3 – iepriekšējās atskaites datums;, #D4 – Iepriekšējais datums, kas norādīts atskaites vai dokumenta specifikāciju logā

Tips- C – kredīta puses apgrozījums;

...

0, ja izteiksme nav vienāda ar 0               

1, ja izteiksme  = 1

 

Standarta apraksts pieejams šeit:
http://www.hansamanuals.com/main/mailnumber___5220/theconf___697/manuals/version___82/english/hwconvindex.htm?shortcode=PO0202SETTINGS_Tax_Reports_Setting