Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

8. Noliktava - Preču norakstīšana- pārbaudīt 6.punktā izveidotās norakstīšanas (ja tādas ir), iegrāmatot tās;

-------
III. Inventarizācijas ierakstos uzrādām visu atlikumā esošo pozīciju skaitu (Atskaite - Noliktavas atlikums):

...

4. Noliktava - Atskaites - Inventarizācijas salīdzināšana - ar radiopogu "Pieņemt, ka pielāgotais skaits ir nulle" - pārbaudam atskaiti -tā parādīs, cik skaitās daudzumi sistēmā un cik ir ievadīts Inventarizācijā saskaitītajiem artikuliem Inventarizācijas ierakstā. Ja viss labi, varam veikt nākamo soli;

65. Noliktava - Rutīnas - Apkalpošana - Inventarizācijas salīdzināšana - ieliekam inventarizācijas datumu un ar radiopogu "Pieņemt, ka pielāgotais skaits ir nulle"  - OK (var veikt pa nolktavai, ja lielas starpības) - tiks izveidotas Saņemšanas un Norakstīšanas tiem daudzumiem, kuri atšķiras pēc Inventarizācijas ierakstiem.

76. Noliktava - Saņemšanas - pārbaudīt 6.punktā izveidotās saņemšanas (ja tādas ir), iegrāmatot tās;

87. Noliktava - Preču norakstīšana- pārbaudīt 6.punktā izveidotās norakstīšanas (ja tādas ir), iegrāmatot tās;