Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Note

Zem šīs lapas pakārtotas instrukcijas tiem reģistriem, funkcijām un procesiem, kas tālāk nepieciešami konkrēto lomu (iepircēji, pārdevēji, kasieri un tamlīdzīgi) instrukciju veidošanai