Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3
Info

Atgriezto preču reģistrs atrodas modulī "Noliktava"

Lauki

 • Nr. - ieliekas automātiski pie saglabāšanas
 • Klients - jānorāda klienta nummurs sistēmā (ar Ctrl-Enter atveras saraksts), nosaukums un citi nepieciešamie lauki no klienta ieraksta pēc nummura ievietošanas ievietojas automātiski
 • Datums - datums, kurā tika atgriesta prece; automātiski ievietojas šodienas datums pie ieraksta izveides
 • Nosaukums - ievietojas automātiski ievietojot klienta numuru
 • Pavadzīmes Nr. - ja tiek izmantots, tad ievietojams ar Ctrl-Enter
 • Objekts - ievietojas automātiski,ja atgriešana veidota no rēķina
 • Pas. Nr. - ievietojas automātiski, ja atgriešana veidota no rēķina
 • Pieg. Nr. - ievietojas automātiski, ja atgriešana veidota no rēķina
 • Noliktava - novietojums, kurā tika atgriezta
 • Iemesls - atgriežot preci iespējams nodefinēt iemeslu šai darbībai
 • Daudzums kopā - aprēķina automātiski matricas rindās minēto daudzumu summu
 • Komentārs - papildu piezīmēm

Preču atgriešanas izveide.

 

 1. Atgriezto preču ierakstu iespējams izveidot no preces nosūtīšanas dokumenta ar darbību "Veidot atgriezto preci" (Ctrl+B)
  Tādējādi ierakstā automātiski ievietojas klienta dati, nosūtīšanas numurs (Pieg. Nr.), klientu pasūtījuma numurs, no kura tika veidota nosūtīšana, kā arī matrica ar artikuliem.

   

  Info

  Pēc noklusējuma ievietojas šodienas datums, taču to ir iespējams mainīt. 2. Tad jānorāda noliktavas kods, kurā nonāks atgrieztā prece.
 3. Pēc minēto darbību veikšanas nepieciešams ierakstu saglabāt. (Saglabāšanas brīdī tam tiks piešķirts numurs)

  Tip

  Ierakstu ērtāk saglabāt ar taustiņu kombināciju "Shift+Enter".

 4. Kad rindas ir ievadītas, nepieciešams pārliecināties, par datu korektumu un jāiegrāmato atgriešana.
 5. Grāmatotai atgriešanai var izveidot kredītrēķinu spiežot taustiņu kombināciju "CTRL+F" vai izvēloties "Veidot kredītrēķinu" darbību no darbību izvēlnes.

 

Note

Atgriezto preču ierakstu var izveidot tikai no apstiprināta nosūtīšanas ieraksta.