Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Reģistra pielietojums un pieejamība

Reģistrs atrodas moduļos Realizācija un Bankas palīgs, domāts, lai izveidotu maksājumus Realizācijas rēķinu apmaksai, priekšapmaksu apmaksai.

Darbs ar Maksājumiem

Veidojot Realizācijas rēķina apmaksu, Maksājumā jānorāda:

Obligātie lauki:

 • Datums
 • Samaksas veids
 • Apmaksājamā rēķina numurs
 • Priekšapmaksas gadījumā - priekšapmaksas numurs
 • Saņemtā summa, Bankas summa (ievietojas automātiski pēc saņemtās summas ievadīšanas)
Galvenes lauki:
 • Numurs - saglabājas, ievietojas automātiski pēc maksājumu saglabāšanas
 • Datums - obligāti jānorāda maksājuma datums, automātiski ievietojas šīsdienas datums, vienmēr vienāds arī ar grāmatojuma datumu
 • Samaksas veids - jāieliek no izvēlnes ar Ctrl+Enter (pēc noklusējuma tiek ievietots, no sagatavošanas Samaksas veidi, pirmais pēc kārtas);
 • Komentārs  - var ievadīt uz jebkuru komentāru;
 • Atsauksme - var ievadīt atsauksmi, kas būs redzama Maksājumu pārskata logā;

  Info

  Šo lauku vēlams aizpildīt ar Klienta kodu vai apmaksājamā rēķina numuru, jo pēc atsauksmes var meklēt Maksājumu pārskata logā.

Matricas lauki:
 • Rēķ.Nr.- Jāieraksta vai jāizvēlas no izvēlnes uz Ctrl+Enter Ienākošā neapmaksātā rēķina numurs;

  Info

  Priekšapmaksas gadījumā rēķina nr. nav jānorāda. Tiek norādīts klients, un D sadaļā Priekšapmaksas numurs, parasti tāds pats kā maksājuma numurs, vai klienta pasūtījuma numurs.

 • Klients - Ievietojas no rēķina Klienta lauka, priekšapmaksas gadījumā jānorāda ar funkciju Ctrl-enter;
 • Teksts - ievietojas klienta nosaukums;
 • B.Val- ievietojas valūta no Maksājuma Samaksas veida konta valūtas lauka;
 • Bankas summa - aprēķinās Bankas summa no Nos.summas, ņemot vērā bankas valūtu un kursu uz Maksājuma datumu;
 • S.Val.- Rēķina valūta - ir izmaināma;
 • Saņemts - rēķina summa (izmaināma ar roku, ja maksā mazāku summu par rēķinu);

  Info

  Apmaksājot valūtas rēķinu automātiski tiks iegrāmatota valūtas kursu starpība.

 • D sadaļa/ Priekšapm.Nr. - priekšapmaksas numurs, obligāti jānorāda veidojot priekšapmaksu
 • E sadaļa/ PVN kd - automātiski tiek ievietots PVN kods pēc uzstādījumiem;
 • E sadaļa/ PVN summa - Automātiski ievietojas PVN summa, atkarībā no PVN koda;
 • F sadaļa/ Objekti - Rēķina objekti;
 • H sadaļa/ Debitoru konts - Debitora konts no rēķina, ievietojas automātiski, vajadzības gadījumā maināms;
Lauki Maksājuma apakšā:
 • Valūta - Maksājuma Samaksas veida kontā norādītā valūta;
 • Deponēt  - Maksājumu rindu kopsumma Samaksas veida kontā norādītajā valūtā;

Klienta info grāmatojumā - automātiski ievietojas pēc noklusējuma, ievietojas informācija par maksājumu grāmatojumā

Grāmatot - Maksājuma iegrāmatošana