Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Sākumā tiek izdrukāta inventarizācijas lapa (atskaite noliktavas modulī), ar kuru iet pa noliktavu un saskaita. (procesu iespējams veikt arī tikai pa konkrētām grupām vai klasifikācijām)
 • Pēc saskaitīšanas tiek ģenerēts inventarizācijas ieraksts(vai ieraksti, ja vairāk par 200 rindām), kam būtu jābūt tādā pašā secībā kā inventarizācijas lapā (apkalpošana noliktavas modulī)
 • Pēc faktisko skaitu ievadīšanas inventarizācijas ierakstā, ierakstu jāapstiprina
 • Ar noliktavas moduļa atskaiti "Inventarizācijas salīdzināšana" var vēlreiz pārbaudīt visas konstatētās starpības
 • Kad viss pārbaudīts, tiek ģenerēti starpības labojumu dokumenti (saņemšanas vai norakstīšanas) - apkalpošana "Inventarizācijas salīdzināšana". Drošības pēc negrāmatojot automātiski, lai pēc tam var vēl pārskatīt uzģenerētos korekciju dokumentus un tad tos iegrāmatot, lai izmainītu noliktavas atlikumus.
 • Svarīgi, lai inventarizācijas ieraksta izveide un apkalpošana notiktu vienā datumā

 

Transporta, Muitas izmaksu uzskaite

 • Ir iespēja šīs izmaksas uzskaitīt pēc cenas
 • Ir iespēja šīs izmaksas uzskaitīt pēc svara