Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Pamatreģistri

Artikuli - izmanto preču informācijas glabāšanai un pārvaldei

Kontakti - izmanto klientu un piegādātāju informācijas glabāšanai

Reģistri darbam

Rēķins - finanšu dokumenti, kas tiek izmantoti apmaksai un debitoru kontrolei (modulis Realizācija)

Atskaites

-

Process

 • Uzsākot pirkumu tiek atvērts jauns Rēķina ieraksts
 • Klients laukā jāevieto veikala noklusēto klientu "1" vai jāsameklē ar Ctrl+Enter konkrēto klientu
 • Jānorāda samaksas veids:
  • Skaidra nauda - SN
  • Kredītkarte - KK
 • Jāsavada rindas
  • Artikula koda laukā (1. kolona) ar skaneri ievieto preci
  • Norāda daudzumu
  • Ja prece tiek uzskaitīta pa sērijas numuriem, tad iezīmē sērijas numura lauku un noskenē attiecīgās vienības sērijas numuru
 • Grāmatot, saglabāt (noliktava ielec automātisk)
 • Drukāt čeku ar Ctrl+Shift+U
Info

Ja Rēķins veidots bez klienta pasūtījuma un nosūtīšanas, tad jāpārliecinās, ka ievietots ķeksis "Izmainīt nol. atlikumu"