Child pages
 • Bankas palīgs - POS komisiju veidošana

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • POS raksts - 'maska' kāda tiks meklēta FiDAViSta ieraksta laukā 'Maks.mērķis'(ja maska tiks atrasta, tiks mēģināts ģenerēt jaunu fidavista ierakstu par komentārā minēto komisiju)

  Apzīmējums

  Mērķis

  A

  Jebkurš latīņu alfabēta burts

  X

  Skaitlis no 0 līdz 9

  `

  Zvaigznīte *

  *

  Jebkurš simbols

  cits simbols

  Tieši norādītais simbols

 • Kom. raksts - 'maska', kura meklēs komisijas summu(jānorāda precīzs teksts līdz summas sākumam, piem, ja komentārā ir minēts "Komisija:12.50", tad šajā laukā jānorāda "Komisija:")
 • Komentārs - komentārs, kas tiks ievietots jaunajā fidavista ierakstā ar komisijas summu

  Note

  Definējot bankas komisijas parametrus Bankas kontu piesaiste kontiem, tiem jābūt virs POS maksājuma.