Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Ja kādreiz atverot programmu nevarat vairs drukāt, jo HansaWorld serveris ir ierobežotajā režīmā, jūs varat to mēģināt uzreiz atrisināt.

To var izdarīt divos veidos:

Info
iconfalse
title1

ja jums parādās logs "Datu bāze ir ierobežotajā režīmā" (tas nerādās visiem), tad jāspiež augšējā poga "Pieprasīt jaunu atslēgu!"

Info
iconfalse
title2

ja jums ir pieeja sistēmas modulim, tad var saņemt atslēgu šeit:

Modulis >> Sistēma >> Iestatījumi >> Interneta atslēga >> Pati apakšējā poga "Saņemt atslēgu"

 

Un pēc viena no minētajiem variantiem rezultātā parādīsies šāds "Atslēga saņemta" logs:

Pēc šī paziņojuma, aizverat programmu un atverat no jauna un vairs nebūs ierobežotais režīms un varēsiet drukāt.

 

Note

Ja tā vietā parādās cits paziņojums un atslēgu neizdodas saņemt, tad sazinieties ar mums.