Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Lai veiksmīgi uzsāktu datu ievadi jauno Finanšu gadu HansaWorld sistēmā jaunā finansu gadā, jānodefinēnepieciešams nodefinēt:

 1. Modulis Finanses (Sistēma) - > Iestatījumi - > Finanšu gadi - > jānodefinē tekošais gads pēc iepriekšējo gadu parauga.; 
  (warning) pirms  Pirms saglabāšanas uzmanīgi pārbaudīt, jo nav iespējams pēc tam to mainīt;.
 2. Katrā modulī izmantojamo Izmantojamo reģistru numuru sērijas - Iestatījumi - Numuru sērijas, piemēram:
  Realizācijas , katrā modulī > Iestatījumi > Numuru sērijas; 
  Piemēram: Realizācijas - Iestatījumi - Numuru sērijas - Rēķini;Svētku dienas Latvijas valstī:
  .
 3. Modulis Algas (Sistēma) - > Iestatījumi - > Valsts brīvdienas - > papildināt jau izveidoto Latvijas valsts svētku dienu kartiņu (ieteicams valsts brīvdienu ierakstu ar jaunajām Svētku dienām Latvijas valstī; 
  Ieteicams augšpusē izveidot jaunas rindas un ierakstīt aktuālā gada dienas, lai ērtāk meklēt);Pārnestās darba dienas:
  Algas - Iestatījumi - .
 4. Modulis Algas >  Iestatījumi > Pārnestās darba dienas;
 5. Atskaišu periodi:
  Sistēma - Iestatījumi - Modulis Sistēma > Iestatījumi > Atskaišu periodi;

...

 1. .

 Zemāk saraksts, kuros HansaWorld iestatījumos ieteicams mainīt dažādus nosacījumus:, ja likumdošanas izmaiņas attiecas uz HansaWorld izmantotajiem iestatījumiem.

 1. PVN likmes - ja . Ja mainās PVN likmes, ieteicams veidot jaunas likmes pēc apraksta :
  PVN pārskata perioda deklarācijas un pielikumu PVN1, PVN2 eksports uz EDS (HW standarts) - punkts 2.
  1. Punkts 2. "Iestatījumi PVN1
  . (2018.
  1. - 2018.gadā nāk klāt jaunas reversas likmes
  , kas jāizveido sistēmā
  1. -
  R7
  1.  R7, R8, R9
  ).
  (warning) ja iepriekš nav bijis PVN -
  1. -, kuras jāizveido šajā punktā minētajā iestatījumā;
  2. Veidojot PVN deklarācijas pielikumu PVN1, no 01.01.2018 jānorāda jauna Min.vērtība - 150 EUR līdzšinējo 1430 EUR vietā.
  (warning) Ja iepriekš nav bijusi PVN nodokļa apgrieztā maksāšana un būtu nepieciešama konsultācija, un/vai nepieciešama realizācijas rēķinu pārveide, lūdzu, sazinieties ar mums - support@burti.lv
  Veidojot PVN deklarācijas pielikumu PVN1 no 01.01.2018, jānorāda jauna Min.vērtība - 150 EUR (līdzšinējo 1430 EUR vietā).Neapliekamais
 2. Ja mainās neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājamiem, invalīdu atvieglojumi , un/vai minimālā alga:
   Algas - Iestatījumi - Konstantes - jaunā , tad Modulis Algas > Iestatījumi > Konstantes > jaunā rindā ierakstam jaunā gada periodu un likmikonstanti, izmantojot līdz šim esošo kodu. Vecajai likmei  
  (warning) Vecajai konstantei jānosaka beigu periods.
  (warning) pievērst  Pievērst uzmanību iestatījuma B sadaļai - jāieliek dienas.Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, sociālā nodokļa likmes maiņa, jānodefinē:
  Algas - Iestatījumi - Likmes - attiecīgās likmes kartiņā jaunajai konstantei jānodefinē dienas kods pēc iepriekšējās parauga.
 3. Modulis Algas > Iestatījumi > Likmes > jānodefinē jaunā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālā nodokļa likme. Attiecīgās likmes ierakstā jāieraksta jaunais periods un likmes vērtība. Vecajai  
  (warning) Vecajai likmei jānosaka beigu periods;.
 4. 2018. gada Algu aprēķinu aprēķina izmaiņu ieviešana jāsaskaņo konkrēti ar savu konsultantu - šajā . Šajā gadījumā būs jāveic izmaiņu ieviešanas process, katrai HansaWorld sistēmas datu bāzei individuāli.