Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Modulis Finanses (Sistēma) > Iestatījumi > Finanšu gadi > jānodefinē tekošais gads pēc iepriekšējo gadu parauga; 
  (warning) Pirms saglabāšanas uzmanīgi pārbaudīt, jo nav iespējams pēc tam to mainīt.
 2. Izmantojamo reģistru numuru sērijas, katrā modulī > Iestatījumi > Numuru sērijas; 
  Piemēram: Realizācijas - Iestatījumi - Numuru sērijas - Rēķini.
 3. Modulis Algas (Sistēma) > Iestatījumi > Valsts brīvdienas > papildināt jau izveidoto valsts brīvdienu ierakstu ar jaunajām Svētku dienām Latvijas valstī; 
  Ieteicams augšpusē izveidot jaunas rindas un ierakstīt aktuālā gada dienas, lai ērtāk meklēt.
 4. Modulis Algas >  Iestatījumi > Pārnestās darba dienas;
 5. Modulis Sistēma > Iestatījumi > Atskaišu periodi.

Ja mainās likumdošana attiecībā uz HansaWorld izmantotiem iestatījumiem, zemāk  Zemāk saraksts, kuros HansaWorld iestatījumos ieteicams mainīt dažādus nosacījumus:, ja likumdošanas izmaiņas attiecas uz HansaWorld izmantotajiem iestatījumiem.

 1. PVN likmes. Ja mainās PVN likmes, ieteicams veidot jaunas likmes pēc apraksta > PVN pārskata perioda deklarācijas un pielikumu PVN1, PVN2 eksports uz EDS (HW standarts)
  1. Punkts 2Punkts 2. "Iestatījumi PVN1. (2018.- 2018.gadā nāk klāt jaunas reversas likmes , kas jāizveido sistēmā - R7 R7, R8, R9).-, kuras jāizveido šajā punktā minētajā iestatījumā;
  2. Veidojot PVN deklarācijas pielikumu PVN1, no 01.01.2018 , jānorāda jauna Min.vērtība - 150 EUR ( līdzšinējo 1430 EUR vietā).
  (warning) ja  Ja iepriekš nav bijis bijusi PVN - nodokļa apgrieztā maksāšana un būtu nepieciešama konsultācija, un/vai nepieciešama realizācijas rēķinu pārveide, lūdzu, sazinieties ar mums - support@burti.lv.
 2. Neapliekamais Ja mainās neapliekamais minimums, atvieglojumi par apgādājamiem, invalīdu atvieglojumi , un/vai minimālā alga:
   Algas - Iestatījumi - Konstantes - jaunā , tad Modulis Algas > Iestatījumi > Konstantes > jaunā rindā ierakstam jaunā gada periodu un likmikonstanti, izmantojot līdz šim esošo kodu. Vecajai likmei  
  (warning) Vecajai konstantei jānosaka beigu periods.
  (warning) pievērst  Pievērst uzmanību iestatījuma B sadaļai - jāieliek dienas.Iedzīvotāju ienākuma nodokļa, sociālā nodokļa likmes maiņa, jānodefinē:
  Algas - Iestatījumi - Likmes - attiecīgās likmes kartiņā jaunajai konstantei jānodefinē dienas kods pēc iepriekšējās parauga.
 3. Modulis Algas > Iestatījumi > Likmes > jānodefinē jaunā Iedzīvotāju ienākuma nodokļa un sociālā nodokļa likme. Attiecīgās likmes ierakstā jāieraksta jaunais periods un likmes vērtība. Vecajai  
  (warning) Vecajai likmei jānosaka beigu periods;.
 4. 2018. gada Algu aprēķinu aprēķina izmaiņu ieviešana jāsaskaņo konkrēti ar savu konsultantu - šajā . Šajā gadījumā būs jāveic izmaiņu ieviešanas process, katrai HansaWorld sistēmas datu bāzei individuāli.