Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Modulis Finanses (Sistēma) > Iestatījumi > Finanšu gadi > jānodefinē tekošais gads pēc iepriekšējo gadu parauga; 
  (warning) Pirms saglabāšanas uzmanīgi pārbaudīt, jo nav iespējams pēc tam to mainīt.;
 2. Izmantojamo reģistru numuru sērijas, katrā modulī > Iestatījumi > Numuru sērijas; 
  Piemēram: Realizācijas - Iestatījumi - Numuru sērijas - Rēķini.;
 3. Modulis Algas (Sistēma) > Iestatījumi > Valsts brīvdienas > papildināt jau izveidoto valsts brīvdienu ierakstu ar jaunajām Svētku dienām Latvijas valstī; 
  Ieteicams augšpusē izveidot jaunas rindas un ierakstīt aktuālā gada dienas, lai ērtāk meklēt.;
 4. Modulis Algas >  Iestatījumi > Pārnestās darba dienas;
 5. Modulis Sistēma > Iestatījumi > Atskaišu periodi;
 6. Modulis Bankas palīgs > Iestatījumi > Aprakstu uzstādījumi - jāpapildina ar jaunā gada sēriju Rēķinu atpazīstamība.

 Zemāk saraksts, kuros HansaWorld iestatījumos ieteicams mainīt dažādus nosacījumus, ja likumdošanas izmaiņas attiecas uz HansaWorld izmantotajiem iestatījumiem.

...