Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

u.t.t. -  R5, R6, R7, R8, R9

 


3. PVN deklarācijas pielikums PVN1 I, II un III daļas
Pirms eksportēt uz EDS, jāpārbauda atskaite uz ekrāna. Modulis Piegādātāji - Atskaites - PVN deklarācijas pielikums. Nenorādot minimālo summu un atķeksējot "Izvilkt X rindu" parādīsies visi iekļautie ieraksti no datu bāzes.


Norādot Minimālo summu 1430 150 EUR un izņemot ķeksi "Izvilkt X rindu", var pārbaudīt atskaites T, X un V rindas.

...

Min.summa - ieraksta minimālo summu 1430 150 EUR (vai citu likumdošanas noteikto);

...