Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Jāzvana HWL, lai pieslēdz e-rēķinus
 • Saņemam atslēgu
 • Modulis Sistēma>>Iestatījumi>>Tīmekļa pakalpojumu iestatījumi (vecākās versijās - Elektronisko rēķinu parametri)
  • E-rēķinu servisa adrešu norādīšana
  • Aktivizēšana
   • Sūtīšana un saņemšana pēc noklusējuma - Sūtīt visu
   • Sūtīt e-rēķinus - Aktīvs
   • Saņemt e-rēķinus - Aktīvs


...