Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1.  Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks nepārsniedz 30min, tiek risināti bez papildu saskaņošanas. JIRA uzdevuma statuss tiek mainīts no 
  Status
  colourBlue
  titleOpen
   uz 
  Status
  colourYellow
  titleIn Progress
  .

 2. Uzdevumi, kuru paredzamais risināšanai nepieciešamais laiks pārsniedz 30min, kopā ar paredzamo laika novērtējumu (citur tekstā Novērtējums) un piedāvāto Izpildes termiņu tiek nosūtīti apstiprināšanai Klienta atbildīgajam pārstāvim. JIRA statuss tiek mainīts uz 
  Status
  colourYellow
  titleEstimated
 3. Ja Klients apstiprina novērtējumu (statuss Estimate Accepted - 
  Status
  colourYellow
  titleEstimate Accepted
  ), tad darbs pie Uzdevuma tiek sākts Klienta Servisa līmenī paredzētajā laikā vai noteiktajā Izpildes termiņā. 
 4. Uzdevuma izpildes gadījumā Ja nepieciešama precizējoša informācija vai ja uzdevums ir izpildīts, tas tiek piešķirts Klienta pārstāvim pārbaudei vai precizēšanai (statuss Waiting for Customer - 
  Status
  colourYellow
  titleWaiting for Customer
  ).
 5. Status
  colourGreen
  titleReady for deploy
 6. Automātiski akceptētos Uzdevumus, kurus nepieciešams izvietot Sistēmas Darba vidē, Klienta pārstāvis atbilstoši atzīmē (Accept the Solution) un piešķir Izpildītājam (statuss Ready to deploy - 
  Status
  colourGreen
  titleInvoice
  ).
 7. Izpildītājs periodiski izvieto vienu vai vairākus Uzdevumu risinājumus, kurus Klients atzīmējis JIRA, Sistēmas Darba vidē (statuss Deployed - 
  Status
  colourGreen
  titleDeployed
  ) un piešķir tos Klienta pārstāvim. 
 8. Ja noteiktajā termiņā nav izteikti konkrēti iebildumi vai jautājumi, tad uzdevums automātiski tiek uzskatīts par akceptētu un iekļauts nākamā rēķinā (statuss Invoice - 
  Status
  colourGreen
  titleInvoice
  ). 
 9. Ja Darba vides pārbaudes laikā tiek atklātas konkrētas nepilnības, tad Klients piefiksē nepilnības konkrētajā uzdevumā kā komentāru, tādā veidā to piešķirot Izpildītājam ar status Reopened - 
  Status
  colourYellow
  titlereOpened
  ).