Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Modulis - Finanses - Atskaites - Apgrozījuma pārskats - Kopsummas un Atlikumi pa interesējošiem objektiem (piemēram, Avansa norēķnu personām, piemēramDarbiniekiem, Debitoriem, Kreditoriem, u.c. izlases veidā)
  • Modulis - Finanses - Atskaites - Galvanā grāmata - Kopsummas un Atlikumi pa interesējošiem objektiem objektiem (piemēram, Avansa norēķnu personām, piemēramDarbiniekiem, Debitoriem, Kreditoriem, u.c. izlases veidā)
  • Modulis - Realizācija - Atskaite - Neapmaksāto rēķinu pārskats
  • Modulis - Piegādātāji - Atskaites - Neapmaksāto rēķinu pārskats
  • Modulis - Avansa norēķini - Atskaites - Avansa norēķinu pārskats
  • Modulis - Pamatlīdzekļi - Atskaites - Nolietojuma atskaite
  • Modulis - Noliktava - Atskaites - Noliktavas atlikums

...